Novinka

Automatická štípačka dřeva

Zabýváme se:

provozem městské plynové kotelny
spravuje městské lesy správa
mobiliáře města
zabezpečujeme úklid města a údržbu veřejné zeleně
zajišťujeme další technické záležitosti pro město
Pro občany zajišťuje kontejnerovou dopravu suti, ostatního domovního odpadu, zelené bio hmoty včetně likvidace, prodej dřeva a drobné zemní práce.

Staráme se o lesy

Naše společnost hospodaří dle lesního hospodářského plánu platného (LHP) pro období 2011 – 2020 na pronajatém lesním majetku od Města Lišova o rozloze 570 ha. Průměrný roční podíl těžby podle LHP činí 4200 m3.Naše společnost. hospodaří dle lesního hospodářského plánu platného (LHP) pro období 2011 – 2020 na pronajatém lesním majetku od Města Lišova o rozloze 570 ha. Průměrný roční podíl těžby podle LHP činí 4200 m3.

570 ha

lesa

12

speciálních vozů

17

zaměstanců